DEN NORSKE KIRKE
Hurum kirkelige fellesråd
  Search
Wednesday, April 23, 2014 ..:: Hjem ::..   Login

Dagens bibelord
Månedens salme
Minimize


Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte og gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
Fra den grav der hans legeme hvilte.
Han stod opp, og verden ble fylt med sang.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Dine øyne er fulle av glede.
Si hva har de sett for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

  
Velkommen til vår hjemmeside
Minimize

Vi ønsker alle en velsignet påske

17.04 kl.18.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste
på Tofte menighetshus

18.04 kl.11.00 Langfredagsgudstjeneste
i Hurum kirke

20.04 kl.11.00 Høytidsgudstjeneste (1. Påskedag)
i Kongsdelene kirke

21.04 kl.11.00 Høytidsgudstjeneste (2.Påskedag)
i Holmsbu kirke


Se hele gudstjenestelisten her 

 

                            

___________________________________________________________

Rekord for fasteaksjon i Hurum
Over 50 OOO kroner samlet konfirmantene i Hurum inn i årets
fasteaksjon. Det er tidenes beste resultat.
Fasteaksjonen er en årlig tradisjon, der konfirmantene går med 
bøsser til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Årets formål var vannprosjekter,
blant annet i Syria.
I alt 70 konfirmanter møtte opp på Sætre, Hurum og Tofte under
aksjonsdagen sist tirsdag.
Alle gjorde enestående innsats, og summene ble:
Filtvet og Tofte : kr 16000,-
Hurum og Holmsbu : kr 14000,-
Kongsdelene : 22000, -
I tilllegg til konfirmantene selv, stilte foreldre og menighetsråd opp
som organisatorer.
 
Stor takk til alle foreldrekontaktene, MR og alle frivillige voksne som
hjalp til i en så viktig sak.

___________________________________________________________

Kartlegging av gravminner i Hurum
Nå skal gravminner med historisk verdi i Hurum bli kartlagt. Målet er å sikre at bevaringsverdige gravminner blir tatt vare på for ettertiden.  

les mer her.   

Påmelding til fagseminaret: "Verneplan for gravminner": Klikk her.

 

___________________________________________________________

 

Grunnlovsjubileet i Hurum

  
Søndag 2. mars ble minnesmerket for Hurum kirke som valgsted
i 1814 avduket .

________________________________________________________

 Torsdag 08.05 kl.19.00 En kveld med Lina Sandell. Hurum prosjektkor.

Søndag 01.06 kl.18.00 Jan Gustavsen forteller om 

                                H.C.Andersens eventyrlige liv og eventyr.

les mer her

 

 

 

 

 

 

  

KIRKEKONTORET
Har flyttet  har flyttet
inn i nye lokaler
ved Hurum E-verk
i Øvre Skoledalen 12
på Tofte.

Kontakt oss

Hurum kirkelige fellesråd
Hurum kirkekontor
Postboks 115
3481 TOFTE

Telefon: 32278402

Send E-post

Hva skjer?
Minimize
       
  
Utfordringer
Minimize

Vil du gjøre noe for barn og / eller unge?
 Kontakt Peter Holby, mob. 90545185
eller Brian Jensen, mob.  90208983

Vil du hjelpe til med konfirmantarbeidet?
Kontakt Terje Halvorsen, mob. 40401764
eller Peter Holby, mob. 90545185.

Vil du synge eller spille en solo i en gudstjeneste?
Kontakt Michael Moreskine, 95223362 dagtid onsdag-søndag

•Vil du bidra med stoff til menighetsbladet?
Send mail til
menighetsbladet@kirken-hurum.no


•Vil du bidra med stoff til hjemmesiden?
Send mail til
unni.fadum@kirken-hurum.no

Trenger du forbønn?
Kontakt Ragnhild Stendal, tlf. 32793352

  
Linker
Minimize
  
© 2011 Hurum kirkelige fellesråd - Powered by Agrando AS