Hurum kirke

Hurum kirke i Hurum sokn er den eldste kirken her i kommunen. 

Den ligger ved kommunehuset på Klokkarstua og ble opprinnelig bygget ca år 1150. Kirken er kommunens eneste langkirke bygget av stein med inntil 2 meter tykke vegger.

I middelalderen ble den kalt «Hofs kirkia a Hudreimom» og senere ble den viet til jomfru Maria. Den ble etter hvert omdøpt til St. Margareta kirke og i 1723 ble den kjøpt av kanselliråd Nicolai Schwartz på Buskerud gård i Modum og videresolgt året etter til Iver Huitfeldts enke Kirsten Røyem. Ved auksjonen over hennes bo i 1750, ble den deretter overtatt av Gustav Blom fra Holmsbu og Knud Borch fra Svelvik. I 1770 ble justitsråd og tolder Johan Blom fra Drammen eneeier av kirken men kirken ble til slutt kjøpt opp av lokalmenigheten i 1816 og siden inkorporert som en del av vår norske statskirke. Prekestolen er en gave fra sjøhelten Iver Huitfeldts hustru. Kirkeskipet «Dannebrog», en tro kopi av skipet I.H. sprengte i luften i Køge bugt i 1710, er en gave fra Herfølge i Danmark.
 
I Hurum kirke ble det under arkeologiske utgravninger i koret den 18. og 19. desember 1972 funnet 33 mynter i forbindelse med omlegging av gulvet i kor og apsis. Noen få mynter er danske og tyske. Det er flest middelaldermynter i funnet, de eldste er brakteater fra Håkon Håkonsson (1217-1263).
 
Kirken har 150 plasser. Og egen kirkegård.
Hurum prestegård ved kirken.
 
Se også