Kongsdelene kirke på Sætre

Kirken er en tradisjonell langkirke bygget av tre og liggerrett ved idrettsbanen på Sætre.

Ønske om å få egen kirke og sokn for nordre del av prestegjeldet vokste også frem på slutten av 1800-årene, og planen om å reise kirke ble tatt opp av Th. Wetlesen og frue på Engene Dynamittfabrikk. De stilte seg i spissen for en lokal pengeinnsamling og ga selv et større beløp. Tomt ble gitt av Kongsdelene gård og i 1905 kunne byggearbeiderne sette i gang etter tillatelse innvilget ved kongelig resolusjon. 
 
Kirken har 150 plasser, og egen kirkegård.