Filtvet kirke
Kirken er en flott laftet tømmerbygning bygget i gammel norsk dragestil og som ligger rett nedenfor Filtvet barneskole
Planene om å reise en kirke og danne eget sokn i sør østre del avprestegjeldet ble tatt opp allerede i 1860-årene, men det var først da Holmsbu fikk egen kirke i 1880-årene at det kom fart i pengeinnsamlingen på Filtvet. 
Reder C. A. Jørgensen ga grunn til kirke og kirkegård fra Filtvet gård og i 1892 ble byggeplanen fremmet og byggingen igangsatt på våren i 1894. Allerede 14. november samme år ble kirken innviet. 
Kirken er en flott laftet tømmerbygning bygget i gammel norsk dragestil og som ligger rett nedenfor Filtvet barneskole. Arkitekten, Alfred Christian Dahl, tegnet ellers bl.a. kirkene Åros og Nærsnes i nabokommunen Røyken, hvorav førstnevnte minner en god del om Filtvet- Kirken er orientert fra nord mot sør snarere enn fra vest mot øst, trolig pga. terrenget. 
Selve bygget med interiør og inventar er detaljert beskrevet hos NIKU, som også har interiørbilder.

Kirken har 200 plasser.