Holmsbu kirke
Kirken er laftet opp av tømmer og interiøret i dag prydes av mange flotte kunstverk.
Holmsbu kirke, en langkirke fra 1887, hører også til under Hurum sokn og står vakkert plassert på venstre side av veien ca 1 km før man kommer ned til torvet i Holmsbu sentrum. 
Kirken ble bygget på  dugnad i 1886 etter at penger ble samlet inn og eierne av Holm gård  ga grunn til kirke og kirkegård.

Kirken er laftet opp av tømmer og interiøret i dag prydes av mange flotte kunstverk. Dette takket være Henrik Sørensen og hans kunstnerkrets (bl.a. Aage Storstein, Willy Midelfart og Oluf Wold Torne) - som i årene 1951- 54 påtok seg oppgaven med å utsmykke kirken med estetisk flott malerkunst fra gulv til tak.
Det er mange som i løpet av året tar seg turen nettopp til denne kirken for å nyte kunsten og den flotte atmosfæren som kirken ellers gir.

Kirken har 300 plasser, og egen kirkegård.