Menighetsbladet
Les vår siste utgave av menighetsbladet her

Saker til menighetsbladet sendes elisabeth.fosen@gmail.com

 

LES SISTE UTGAVE AV MENIGHETSBLADET:

Utgave nr. 3 - 2016

http://broreklame.no/digibook/hurum_3_2016/#/1/

Utgave nr. 2 - 2016 

http://www.kirken-hurum.no/Portals/387/Dokumenter/Hurum digibook menighetsblad.pdf?ver=2016-06-24-153455-037

Utgave nr. 3 - 2015

http://www.kirken-hurum.no/Portals/387/Hurum menighetsblad nr. 3 - 2015.pdf?ver=2015-12-16-091000-277