Årsmelding for Kongsdelene

1
Årsmelding for Kongsdelene menighet 2016
Leder: Marianne Arctander
Nestleder: Henrik Thrana
Sekretær:Trine Berntsen
Kasserer:Kristin Wold
Rådsmedlemmer: Elisabeth Fosen, Thor Haug og sokneprest Berit Barre
Varamedlem: Hilde Leitås, Tone Leer Christoffersen
Råd og utvalg:
Hurum kirkelige Fellesråd: Elisabeth Fosen (nestleder i utvalget), Henrik Thrana
Misjon/IKO-kontakt: Elisabeth Fosen
Musikk/ konsert kontakt: Kristin Wold
Kirkens Nødhjelp/Fasteaksjonen: Tone Leer Christoffersen
Menighetsrådet
Ingen avholdte fellesmøter for MR på Hurum i år.
Kristin Wold deltok på IKO/Verbum sin årlige boklunsj.
Elisabeth Fosen er redaktør av menighetsbladet på Hurum og Marianne Arctander sitter i redaksjonen.
2
Investeringer
MR prioriterer barne- og ungdomsarbeidet.
- Alle fireåringer inviteres til gudstjeneste og får sin egen
4-årsbok på høsten.
- Kongsdelene støtter Tårnagenter og Lys Våken, et tilbud
til 8- og 11-åringer.
- Dåpsfamiliene får et dåpslys og kan beholde dåpskluten som ble brukt på deres barn. Dåpskluten er en vakker, hvit håndbrodert klut laget av kvinner i Bangladesh og den er en del av menighetens misjonsprosjekt.
- Konfirmantene får sin egen konfirmantbibel.
Speidergudstjeneste
Kongsdelene sogn er så heldige at vi har en av landets største speidergrupper. I februar 2016 ble det i samarbeid med Ragnar Elverhøi holdt en speidergudstjeneste i kirken vår. Også i år har en speidergudstjeneste blitt avholdt.
Musikk/konserter
MR samarbeidet med «SOUND» om en julekonsert. Det ble en stor suksess. Kirken var fylt til randen. MR bidro med frivillige. Totalt kom det inn 19.750.- i billettinntekter. Fratrukket rene utgifter til innleid musiker, lyd, lys, markedsføring, pynt og servering. 25 % av overskuddet er 3115.- som tilfaller Kongsdelene kirke.
Prosjekt-kor for 4- og 5- åringer v/ Elisabeth Solheim Skjelbred deltok på familiegudstjeneste under utdeling av 4-årsbok.
Organist Michael Moreskine har arrangert konsert med lokale aktører i høst.
MR har et vedtak på at alle gudstjenester i Kongsdelene skal inneholde noen kjente, kjære salmer.
3
Pilgrimsvandring langs Sandstien
På sensommeren ble det arrangert en pilgrimsvandring langs vår gamle oldtidsvei, Sandstien. Prosten vår, Ellen Martha Blaasvær, med pilgrimstav i hånd, ledet vandringen.
Arkeolog Håvard Kilhavn fra Hurum historielag ledet an sammen med prosten. De hadde flere stopp underveis på turen der de ulike historiske stedene ble presentert og turen var ellers krydret med mange morsomme små historier.
Svært mange hadde møtt opp og det ble avholdt en meget vakker friluftsgudstjeneste oppe ved Stikkvannshytta.
13.august 2017 arrangerer vi en ny pilgrimsvandring. Velkommen!
Snublesteiner i Sætre
Menighetsrådet minner om snublesteinene i Sætre sentrum. Prosjekt Snublestein er en minneplakett med navn på de av jødisk ætt fra vårt nabolag som ble deportert under den Andre Verdenskrig. Å ta vare på snublesteinene er et felles ansvar for alle i menigheten. Ungdomsskolen er med på prosjektet og har lagt et besøk inn i sin samfunnsfags undervisning på 9. trinn.
I år har MR vært involvert i arbeidet rundt istandsettelse av to av steinene. Brøytebilen skraper steinene i stykker og MR har bedt om en alternativ plassering, f.eks. foran rådhusinngangen hvor det ligger varmekabler i bakken. Dette ble avslått.
Det er lovet utbedring i løpet av 2017.
Kirkens Venner
Kongsdelene kirkes venner har bekostet en total utvendig renovering av bårehuset. Menighetsrådet takker venneforeningens medlemmer for sin trofaste innsats år etter år.
4
Lys Våken
I 2016 ble det arrangert «Lys Våken « i Kongsdelene kirke for 11-åringer i februar.
Det var planlagt «Lys Våken i Kongsdelene kirke den første helgen i advent, men på grunn av sykdom og få påmeldte innen fristen, ble det slått sammen med Slemmestad. Det ble et flott arrangement der 11 åringene fikk bli kjent med kirken og hverandre over kommunegrenser. Arrangementet ble avsluttet med en fin sang, drama og musikkgudstjeneste der alle 11 åringene hadde hver sin oppgave. Kirkekaffe til alle etterpå.
Det er ikke arrangert Tårnagent helg i 2016. Det er planlagt oppstart for dette tiltaket i 2017.
Onsdagsklubben KFUM/ KFUK
Onsdagsklubben KFUM/KFUK samles hver 14. dag i Seilforeningens lokaler på Øra, lager i stand et måltid og har aktiviteter sammen, før man avslutter med felles sang og andakt. Kontaktperson er Øyvind Vattøy. Onsdagsklubben deltar som kirkeverter/ med klokker-oppgaver ved familiegudstjeneste.
Konfirmanter
Det var 32 som ble konfirmert i Kongsdelene kirke høsten 2016. Av disse deltok 30 på Konfirmantleir i Bø i Telemark mens to deltok på «Bo hjemme-opplegg.
Undervisningen finner sted vekselsvis i kirken og på Grytnes ungdomsskole. Kongsdelene fortsetter med familiegrupper, som innebærer at to av undervisningstimene er i private hjem. Her åpnes det for gode samtaler mellom konfirmantene og våre fem frivillige familier fra menigheten.
Prostiprest Berit Barre har hovedansvaret for konfirmantene i Kongsdelene. Lise Nærø Killingstad som trosopplærer deltok også.
Det er 39 ungdommer som har meldt seg på konfirmasjonsforberedelse høsten 2015, hvorav en er bosatt i ett annet sogn. Høsten 2016 deltok de på presentasjonsgudstjeneste. Lysmesse arrangeres av konfirmantene. Konfirmantene bidrar som medhjelpere ved gudstjenestene i løpet av undervisningstiden.
5
Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp
Under fasteaksjonen kom det inn kr 14027. Det var 31 av 32 konfirmanter stod for selve innsamlingen, som foregår ved at de går fra dør til dør på forhåndsutdelte roder. 5 roder ble ikke dekket.
Vår trofaste medhjelper Tone Christoffersen koordinerer det hele med stø hånd, sammen med foreldrekontaktene til konfirmantene. Basen for fasteaksjonen er som før på SFO ved Sætre skole. Konfirmantene fikk servert et enkelt måltid da de kom tilbake.
Dåp
MR forærer alle dåpsbarn i Kongsdelene en håndbrodert dåpsklut fra Bangladesh.
15 barn ble båret til dåp i 2016.
Kristin Wold har stilt familiens gamle dåpskjole til disposisjon, om det skulle være noen som trenger å låne. MR ønsker å bidra til at flere lar barna sine døpes.
Dåpsvert er en frivillig medarbeider som kommer litt tidlig til kirken på søndag og har som hovedansvar å geleide dåpsfamiliene gjennom det praktiske i forkant av selve gudstjenesten.
Klokkertjeneste/ kirkevert
Liste utarbeides av MR og følges opp av Trine Berntsen. Vi trenger mange hjelpere til ulike oppgaver. Tjenesten er basert på frivillighet og vi oppfordrer alle menighetens medlemmer til å være med på dugnaden.
Legoklubben
Legoklubben møtes annenhver onsdag på Seilerhytta i Sætre. Fra 17.30 -19.00. Lise (trosopplærer) leser fra en bibelhistorie. Etterpå er det fri legobygging, men vi prøver å bygge noe fra historien som ble lest. Etter en stund serveres det saft og kjeks, kaffe til mor og far.
6
Kjøretjeneste til søndagens gudstjeneste
Thor Haug har sagt seg villig til å være frivillig sjåfør for dem som trenger skyss til kirken. Ring ham på tlf. 478 87 563 om du vil til gudstjeneste og mangler transport.
Allehelgenssøndag
Menighetsrådet har et ønske om at kirken skal holdes åpen på Allehelgenssøndag. I år var kirken åpen fra kl.13-17. Hilde Leitås, Tone Leer Christophersen og Kristin Wold var frivillige og sørget for kaffe til de som stakk innom for en stille stund.
Dugnad
Dugnaden 12.mai besto av klipping av plen og rydding av utearealet rundt kirken. Takk til Hurum Rotary som stilte med 7-8 menn, i tillegg til menighetsrådets medlemmer.
Kirkekaffe
Menighetsrådet sørger for kirkekaffe annenhver gudstjeneste i gjennom kirkeåret. Vi passer i tillegg på at det alltid er kirkekaffe ved familiegudstjenester.
Takk
Menighetsrådet ønsker å rette en takk til familien Døhlen for at de også i år har kjøpt, fraktet, satt opp og pyntet juletre, slik at Kongsdelenes menighet har et vakkert tre til julehøytiden.
Marianne Arctander
Leder av Kongsdelene menighetsråd
Februar 2017
7
8
9
10
11
Info om ulike konti i DNB for Kongsdelene sogn –som kan brukes ved gave som vil øremerkes et bestemt formål
12
Driftskonto 2240.30.51113
Kongsdelene Kirke Tun 1503.88.21862
Barn&Unge sparekonto 2240.65.18993
VIPPS 7203
Menighetsblad frivillig abonnement/ gave 1503.88.21854

 

          Årsmelding for Kongsdelene menighet 2015

 

Leder:                    Marianne Arctander

Nestleder:             Gro Thorbjørnsen

Sekretær:             Øyvind Vattøy

Rådsmedlemmer:   Elisabeth Fosen, Torild Nilsen, Synøve Nielsen og sokneprest Terje Halvorsen

Varamedlem:       Tone Christoffersen

Kasserer Kyrre E. Storaker (ikke valgt medlem, snill frivillig på 4.året)

 

Råd og utvalg:

Hurum kirkelige Fellesråd:        Gro Thorbjørnsen, Synøve Nielsen                               

Gudstjenesteutvalget:               Elisabeth Fosen, Marianne Arctander

Trosopplæringsutvalget:           Øyvind Vattøy, Hilde Nygaard Ihle

Misjon/IKO-kontakt:                Elisabeth Fosen

Kirkens Nødhjelp/Fasteaksjonen: Tone Leer Christoffersen

 

Menighetsrådet

To fellesmøter for alle MR i Hurum, et i mars og et i november.

Elisabeth Fosen deltok på Trosopplæringskonferansen i november.

Elisabeth Fosen er fast medlem av menighetsbladets redaksjon.

 

Budsjett

MR har ikke et romslig budsjett, men ønsker fortsatt å prioritere arbeidet for barn-unge. Kongsdelene støtter Tårnagenter og Lys Våken, et tilbud til 8- og 11-åringer. Dåpsfamiliene får en liten hilsen. Konfirmantene får sin egen konfirmantbibel.

Snublesteiner i Sætre

Menighetsrådet minner om snublesteinene i Sætre sentrum. Prosjekt Snublestein er en minneplakett med navn på de av jødisk ætt fra vårt nabolag som ble deportert under den Andre Verdenskrig. Å ta vare på snublesteinene er et felles ansvar for alle i menigheten. Ungdomsskolen er med på prosjektet og har lagt et besøk inn i sin samfunnsfags undervisning på 9. trinn.

 Lys Våken

Arrangementet er utsatt til februar 2016.

Onsdagsklubben

Menighetsrådet er glad for arbeidet i Onsdagsklubben. Familier samles hver 14. dag i Seilforeningens lokaler på Øra, lager i stand et måltid og har aktiviteter sammen, før man avslutter med felles sang og andakt. Kontaktperson er Øyvind Vattøy. Onsdagsklubben er økonomisk selvgående.

 

Musikk/konserter

Organist Michael Moreskine ønsker seg flere musikalske bidrag. Forsangere hadde styrket sangopplevelsen. MR har et vedtak på at alle gudstjenester i Kongsdelene skal inneholde noen kjente, kjære salmer.

Oppslagstavle

Kongsdelene menighetsråd har måttet fjerne oppslagstavlen fra Sætre sentrum etter omfattende hærverk. Den vil ikke bli satt opp igjen før det finnes et mer egnet sted.

Konfirmanter

Det var 28 som ble konfirmert i Kongsdelene kirke høsten 2015. Av disse deltok 26 på Konfirmantleir i Bø i Telemark. To deltok på «Bo hjemme-opplegg.

Undervisningen finner sted vekselsvis i kirken og på Grytnes ungdomsskole. Kongsdelene fortsetter med familiegrupper, som innebærer at to av undervisningstimene er i private hjem.  Her åpnes det for gode samtaler mellom konfirmantene og våre fem frivillige familier fra menigheten.

Prostiprest Berit Barre har hovedansvaret for konfirmantene i Kongsdelene. Lise Nærø Killingstad var medhjelper, og deltok som frivillig på leir sammen med ungdomsledere.

Det er 32 fra Sætre/Kongsdelene som har meldt seg på konfirmasjonsforberedelse høsten 2015. To fra Filtvet/Tofte følger også forberedelsene i Sætre. Høsten 2015 deltok de på presentasjonsgudstjeneste. Lysmesse arrangeres av konfirmantene og det ble en vakker adventsgudstjeneste. Konfirmantene bidrar som medhjelpere ved gudstjenestene i løpet av undervisningstiden.

 

 

Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp

Under fasteaksjonen kom det inn kr. 9274.- 26 konfirmanter stod for selve innsamlingen, som foregår ved at de går fra dør til dør på forhåndsutdelte roder. Vår trofaste medhjelper Tone Christoffersen koordinerer det hele med stø hånd, sammen med foreldrekontaktene til konfirmantene. Basen for fasteaksjonen er som før på SFO ved Sætre skole. Konfirmantene fikk servert et enkelt måltid da de kom tilbake.

 

 

4-årsbok

I høst tok Elisabeth Solheim Skjelbred initiativ til et prosjekt-kor i anledning utdeling av «Min Kirkebok». I samarbeid med onsdagsklubben ble alle fire- og femåringer i Kongsdelene invitert til å delta på fire kor-øvelser og øve inn noen enkle sanger. 11 barn møtte opp på øvelsene og fremførte stolt sine innlærte sanger på familiegudstjenesten i oktober. Det ble en meget fin gudstjeneste hvor 14 barn fikk «Min Kirkebok». Takk til Elisabeth for et flott bidrag!

 

Kirkens venner

I år fortjener venneforeningen Kongsdelene Kirkes Venner en ekstra stor takk for innsatsen. Omfattende skader på kirken er utbedret takket være disse driftige damene, takrenner skiftet, tak reparert, maurangrep inni kirken er stanset og hele kirken har fått to strøk med maling. Venneforeningen møtes trofast hver første mandag i måneden. To ganger har leder av menighetsrådet deltatt på møtene til Kirkens venner, med gjensidig meningsutveksling og idemyldring.

 

Dåpsvert

MR forærer alle dåpsbarn i Kongsdelene en håndbrodert dåpsklut fra Bangladesh og en CD med vakre barnesanger.

Gaven deles ut av dåpsverten. Dåpsvert er en frivillig medarbeider som kommer litt tidlig til kirken på søndag og har som hovedansvar å geleide dåpsfamiliene gjennom det praktiske i forkant av selve gudstjenesten. Vi takker våre faste dåpsverter Aina Runningen og Inger Johanne Ask.

 

 

Klokkertjeneste/ kirkevert

Lister utarbeides av Elisabeth Fosen. Om noen ønsker å bidra med ulike oppgaver, det være seg alt fra å bake til kirkekaffe, være dåpsvert, tekstleser eller kirkevert.  Ta kontakt om du har noe å bidra med. Vi benytter anledningen til å takke våre frivillige i klokker-tjenesten; Arne-Ivar Kjerland (som nå har flyttet til Tvedestrand) og Johan Fosen.

Allehelgenssøndag

Menighetsrådet har et ønske om at kirken skal holdes åpen på Allehelgenssøndag. Frivillige trengs for å få dette til. I år hadde vi ikke nok folk.

 

Dugnad

Dugnaden 11.mai besto av rydding av utearealet rundt kirken. Det ble kappet ned store mengder småtrær.  Takk til familien Fridorf som tok et krafttak med motorsag.

 

Kirkekaffe

Menighetsrådet sørger for kirkekaffe annenhver gudstjeneste i gjennom kirkeåret. Vi passer i tillegg på at det alltid er kirkekaffe ved familiegudstjenester.

 

Menighetsrådsvalget 2015:

 

Det ble avholdt valg til menighets- og bispedømmeråd i september. Kongsdelene MR fordelte vaktene mellom våre frivillige hjelpere og sørget for en fin avvikling av kirkevalget. MR fikk en bedre plassering enn tidligere og var godt synlige på Sætre barneskole. Skillevegger ble satt opp for å skjerme avstemningen.

 

Nytt menighetsråd ble konstituert 3.11 på Sundby gård på Storsand. Denne kvelden var alle menighetsrådene på Hurum invitert, både avtroppende og

påtroppende, samt de kirkelig ansatte til en fin markering med litt mat og hygge. Det var god stemning!

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-rgi_w2Y4VZwa3hA9T8Juo_mqNXnZD8bkv0l72VxG-20fvVA1Valgresultatet ble:

 

Leder Marianne Arctander

Nestleder Henrik Thrana

Sekretær Trine Berntsen

Kasserer Kristin Wold

Medlem Thor Haug

Medlem Elisabeth Fosen

1.vara Hilde Leitås

2.vara Tone Christoffersen

 

Møtende prest Berit Barre

 

 

Takk

Menighetsrådet ønsker å rette en takk til familien Døhlen for at de også i år har kjøpt, fraktet, satt opp og pyntet juletre, slik at Kongsdelenes menighet har et vakkert tre til julehøytiden.

Takk til Kyrre Storaker og Hilde Nygaard Ihle, som hjalp menighetrådets medlemmer med å avvikle kirkevalget.

Takk til Mavis Hagby og Kari Willoch for det arbeidet de har lagt ned i sin mangeårige innsats for menighetsbladet i Hurum.

 

 

 

 

 

Marianne Arctander

 

Leder av Kongsdelene menighetsråd

Januar 2015