Utleie av kirkene

Hurum kirkelige fellesråd har vedtatt nye satser for leie av kirkene i Hurum (Vedtatt 18.01.17)

Lokale aktører (som kor og korps):
7,5% av billettinntekter – minimum kr. 2.000,-

Andre arrangører: 10% av billettinntekter – minimum kr. 3.000,-

Ved lokale arrangementer som ikke har kommersiell hensikt, vil minimumsprisen Kr. 2.000,- gjelde.

Disse prisene er inkl. kirketjener.
Lokale aktører barn og unge:

10% av inntektene – minimum kr 500,- med egen brannvakt

Ved brannvakt/kirketjener fra fellesrådet:

10% - minimum kr. 1000,-

-------------

Betaling for utleie til øvelse på annen dag enn konsertdagen er ennå ikke fastsatt. Hurum kirkelige fellesråd vil ta standpunkt til dette på neste fellesrådsmøte. 29.03.17.