Hurum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
MILK

MILK - gjengen i Hurum og Røyken.

Hva er MILK?

•    Et kurs spesielt for fjorårskonfirmanter med mat, prat, moro og masse praktiske øvelser
•    Kunnskap og skills som du får sjans til å teste ut i praksis
•    Kursbevis du kan ha på CV'en din som viser at du har jobbet med temaer som teamarbeid, kommunikasjon og planlegging av store arrangementer
•    Mulighet til å utforske og erfare et kristent fellesskap
•    Egen helgetur for MILKere i februar
•    Sjans til å delta som minileder på neste konfirmantleir