Hurum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Aktiviteter for barn og unge

 

Tiltak som skal starte opp:

   Knøttesang
Et tilbud om sang og aktiviteter sammen for de som
er 2-3 år. Det blir en ettermiddag 1 gang i måneden.

  Skolestart
Samling på våren for de som skal begynne på skolen på
høsten.  Vi koser oss med bibelfortellinger, leker, sanger,
Lego og utdeling av 6 årsboka.

   Kode B
Dette er et tiltak for 12 åringene. Vi har 2 samlinger der vi
ser litt mer på bibelen. Bruker sang, musikk, bevegelse og
drama. Samlingen blir på våren.

Hvorfor trosopplæring?

    Dette er et samarbeid mellom kirken og hjemmet. Det ble tatt ut
315 timer fra skolen sin undervisning som menighetene nå har
ansvaret for. Derfor har vi varierte samlinger slik at barnet kan
få et grunnlag for selv å ha mulighet til å finne sin tro.
Dessuten er det en god sosial arena, der det skal være plass til
alle, uansett! Det er toleranse, aksept, omsorg og glede.

  Hvor kan du finne oss?

    Facebook:                      Kirken i Hurum
Vår hjemmeside:            kirken-hurum.no

    Her legges det fortløpende ut informasjon om det som skjer hos oss,
så følg med og lik oss gjerne!
Lurer du på noe, så bare ta kontakt.

    Trosopplærer Irene Wiik Halle
e-post:
irene@kirken-hurum.no

Babysangkurs

    Det settes opp et kurs hver vår og høst.
Her samles foreldre for å lære kose seg med sang, regler, musikk og rytmer. Det er også tid for sosial hyggestund der
vi spiser lunsj sammen. Varighet er 8-10 ganger.

4årsbok

    Vi deler ut bok til alle barna på høsten det året de fyller
4 år. Da er det først en samling i en av kirkene som er
felles for alle i Hurum. Så blir utdelingen i hver av de fire kirkene på en gudstjeneste. Det sendes ut innbydelser for dette i september.

6 årsbok

    Snart er det skolestart. Vi har en samling seint på våren
der vi synger, hører en bibelfortelling, leker og bygger
lego. Alle sammen får boka «3 i et tre» der vi møter
Erlend, Stian og Tuva. De følger vi et helt år med alt spennende som skjer som 1.klassing!

Prosjektkor

    Vi har et prosjektkor for de som er i 1-4 klasse.
Tidspunktet kan variere litt fra år til år. Men det er
stort sett 4 øvelser og en gudstjeneste eller at
«vi synger julen inn». Vi synger, leker og har det gøy!

Tårnagenter

    De som går i 3.klasse kan være tårnagent!
Vi er sammen en lørdag og søndag, men sover hjemme.
Det er mysterier å finne ut av, litt mat, leker og andre
ting som kan dukke opp. Dessuten kan det være spennende
å være på oppdagelsesjakt i kirken.
Dette arrangeres felles for alle i Hurum på våren.

Lys Våken

    Første helgen i advent så samles 6.klassingene
til en overnattingshelg i kirken. Vi er sammen

og leker, er kreative, spiser både mat og godteri.
Og på søndagen er vi med på gudstjenesten der
vi ofte har drama og andre ting.

Konfirmanter

     Vi starter opp i desember og har samlinger frem til september. I løpet av den tiden har vi mange forskjellige samlinger, og mulighet for å reise på en stor konfirmantleir på sommeren! Konfirmasjonsdatoene blir lagt ut på våre
hjemmesider i god tid.

MILK

       Et lederkurs for våre ungdomsledere som de kan være med
på året etter de er konfirmanter. Vi er sammen med
Røyken, og reiser også på weekend sammen med mange
flere MILKere fra andre menigheter. Morsomt og lærerikt.
De er også del av et større ungdomsmiljø med tidligere ungdomsledere.