Gudstjeneste + "SPRÅK OG MISJON"- foredrag + Årsmøte i Kongsdelene kirke 10.02 kl. 11.00

SPRÅK OG MISJON I KONGSDELENE KIRKE

Kommende søndag feires det gudstjeneste og menighetens årsmøte i Kongsdelene kirke. Det blir besøk av ekteparet Ingjerd og Sigmund Evensen som har bak seg 19 års tjeneste på Papa Ny-Guinea. De bodde og arbeidet der med sin familie blant et folk uten sitt eget skriftspråk. Familien Evensen reiste ut for den internasjonale organisasjonen Wycliffe Global Alliance som arbeider med bibeloversettelse, lese- og skriveopplæring, språkforskning og relatert utviklingsarbeid blant tidligere unådde folkegrupper og andre som trenger dette. Utsendingene har høy faglig ekspertise innen blant annet eksegese, lingvistikk og bibeloversettelse. Etter mange års krevende arbeid resulterte Evensen sin innsats i utvikling av umanakainafolket sitt eget skriftspråk og oversettelse av det nye testamente. Ingjerd og Sigmund arbeider nå for Wycliffe Norge og vil på søndag dele litt av sine erfaringer fra Papa Ny-Guinea og informere om Wycliffe sitt arbeid i dag. De blir også med ved menighetens årsmøte etter gudstjenesten og vil i ord og bilder dele noe mer fra arbeidet på Papa Ny-Guinea.