Vil du være med

Vil du være med på å sette ditt preg på gudstjenesten og livet i menigheten? Nå har du sjansen, det er valg til menighetsråd i september.

Send en SMS til Elin Drijfhaut 920 99 899 eller ring på gamle-måten tlf 32 79 59 14 til Marianne Arctander, så tar vi kontakt.

Godt valg!