Hurum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Ledige stillinger

 Vi har ledige stillinger som kirketjenere og menighetspedagog.

 KIRKETJENERE:

https://8007.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4101083262?link_source_id=0

MENIGHETSPEDAGOG:

https://8007.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4101085247?link_source_id=0