Hurum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
 Gudstjenester 2. halvår  2019

 

29.sept.

Kongsdelene

1 Mos 28,10–19a

Hebr 2,4–10

Joh 1,47–51

 

6.okt.

Hurum

Esek 37,1–5.10–14

Fil 1,20–26

Mark 5,35–43

 

 

13.okt.

Kongsdelene

Salme 38,10–16

1 Joh 4,11–16

Mark 1,40–45

 

 

13.okt.

Filtvet

Salme 38,10–16

1 Joh 4,11–16

Mark 1,40–45

 

Familiegudstjeneste. 4 års bok

20.okt.

Kongsdelene

1 Sam 3,1–11

1 Kor 9,19–23

Luk 9,57–62

 

Kulturhelg i Kongsdelene kirke

Familiegudstjeneste. 4 års bok

27.okt.

Holmsbu

Mika 7,18–19

2 Kor 13,5–8

Luk 15,11–32

 

4 års bok

Familiegudstjeneste

27.okt.

Filtvet

Mika 7,18–19

2 Kor 13,5–8

Luk 15,11–32

 

 

3.nov.

Kl.11

Hurum

Jes 60,18–22

Hebr 11,11–16.39–40

Luk 6,20–23

 

 

3.nov.

Kl.18

Hurum

Salme 139,1–18.23–24

1 Kor 15,51–58

Joh 11,19–27

 

Minnegudstjeneste

3.nov.

Kl.20

Kongsdelene

Eget opplegg

Salmekveld

10.nov.

Kongsdelene

3 Mos 19,1–2.16–18.33–34

Jak 2,1–9

Luk 10,25–37

 

 

10.nov.

Tofte menighetshus

3 Mos 19,1–2.16–18.33–34

Jak 2,1–9

Luk 10,25–37

 

 

17.nov.

Holmsbu

Jes 51,11–16

1 Tess 4,13–18

Matt 24,35–44

 

 

24.nov.

Kongsdelene

5 Mos 30,15–20

1 Kor 15,22–28

Joh 9,39–41

 

 

24.nov.

Filtvet

5 Mos 30,15–20

1 Kor 15,22–28

Joh 9,39–41

 

 

1.des.

1.s. i advent

Kongsdelene

 

Lys våken

Familiegudstjeneste

 

1.des.

1.s.i advent

Hurum kl.18

Salme 24,1–10

Rom 13,11–12

Matt 21,1–11

 

Lysmesse

Presentasjon av konfirmanter

8.des.

Teglen

 

For Lier prosti og Tunsberg bispedømme

Biskop

8.des.

2.s.i advent

Filtvet kl.18

Salme 33,18–22

Hebr 6,13–19a

Joh 14,1–4

 

Lysmesse

Presentasjon av konfirmanter

15.des.

Kl.18

Holmsbu

Jes 35,1–10

1 Kor 3,18–23

Matt 11,2–11

 

Vi synger julen inn

Proskjektkor

 

24.des.

Kl.11.30

Klokkarstua Helsetun

Jes 9,1a.2.6–7

1 Joh 1,1–4

Luk 2,1–20

 

 

24.des.

Kl.13

Filtvet Helsetun

Jes 9,1a.2.6–7

1 Joh 1,1–4

Luk 2,1–20

 

 

24.des.

Kl.13

Kongsdelene

Jes 9,1a.2.6–7

1 Joh 1,1–4

Luk 2,1–20

 

 

24.des.

Kl.14.30

Kongsdelene

Jes 9,1a.2.6–7

1 Joh 1,1–4

Luk 2,1–20

 

 

24.des.

Kl.14.30

Filtvet

Jes 9,1a.2.6–7

1 Joh 1,1–4

Luk 2,1–20

 

 

24.des.

Kl.16.00

Holmsbu

Jes 9,1a.2.6–7

1 Joh 1,1–4

Luk 2,1–20

 

 

24.des.

Kl.16

Hurum

Jes 9,1a.2.6–7

1 Joh 1,1–4

Luk 2,1–20

 

 

25.des.

Filtvet

Ordsp 8,1–2.22–31

Hebr 1,1–6

Joh 1,1–14