Hurum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
FILTVET KIRKE FYLLER 125 ÅR

Festgudstjeneste 24. november kl. 11.00

VELKOMMEN

 

Filtvet Kirke er 125 år!

Det feirer vi med festgudstjeneste søndag 24. november kl. 11.

Forrettende prest Hanne Dyrendal

Organist Unni Skjønhaug Fadum

På trompet Jan Thommessen

Askers ordfører Lene Conradi deltar også.
 

Kirkekaffe etter gudstjenesten, hvor Åge Follestad forteller litt fra jubileumsskriftet.

Kl. 13.00:  Minikonsert v/Doremix