Hurum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Fellesgudstjeneste for menighetene i Røyken og Hurum 2. søndag i advent 8.desember 2019 kl.11

 

 

   

Velkommen til fellesgudstjeneste for menighetene i Røyken og Hurum 

2. søndag i advent 8.desember 2019 kl.11

Fra 01.01.2020 blir de fem menighetene i Røyken og Hurum del av Asker prosti og Oslo bispedømme. Det innebærer at vi må ta avskjed med Tunsberg bispedømme. I den anledning kommer biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg til Teglen på Spikkestad. Prost Ragnar Petersson og representanter for de ulike menighetene deltar også. 

Samtidig tar vi avskjed med Eli Flåten, som har vært prosjektprest på Spikkestad og prostiprest i Røyken og Hurum. Hun blir igjen i Tunsberg bispedømme og jobber videre der fra nyttår.  Velkommen!