Hurum kirkelige fellesråd > Kirker og Kirkegårder
Kirkene våre
Gravminner
Ordensregler på kirkegårdene
Vedtekter for kirkegårdene
Kongsdelene kirkegård
Filtvet kirkegård

Nyttig å vite

Utleie

Informasjon om utleie  av våre kirker og søknadsskjema.    Les mer...

Generelle bestemmelser

Informasjon om generelle bestemmelser i forbindelse med utlån av kirken.   Les mer...