GUDSTJENESTELISTE

 Hvis ikke noe annet er oppgitt begynner gudstjenestene kl. 11.00

TID

STED

SØN. I KIRKEÅRET

TEKST

1.januar kl.16

Hurum

1.nyttårsdag/Jesu navnedag

4.Mos.6,22-27; Fil.2,5-11

Luk 2,21;

8.januar

Filtvet

 

Kristi åpenb.dag

 

Jes.60, 1-16; Ef.3,1-7

Matt 2,1–12

15.januar

Holmsbu

 

2.s. i åp.tiden

 

Jes.42,1-6; Apg.18,24-19,7

Matt.3,13-17

15.januar

Kongsdelene

 

2.s. i åp.tiden

 

Jes.42,1-6; Apg.18,24-19,7

Matt.3,13-17

22.januar

Hurum

3.s. i åp.tiden

1 Mos 1,26–31 Åp.21,1–6

Johanne 2,1-11

22.januar

Filtvet

 

3.s. i åp.tiden

 

1 Mos 1,26–31 Åp.21,1–6

Johanne 2,1-11

29.januar

Kongsdelene

 

4.s. i åp.tiden

 

Sal. 146,1-10; Rom.16,25-27

Lukas 18,35-43

5.februar

Filtvet

 

5.s. i åp.tiden

 

1.Mos.15,1-6; Rom.4,1-8

Markus 2,1-12

5.februar

Kongsdelene

 

5.s. i åp.tiden

 

1.Mos.15,1-6; Rom.4,1-8

Markus 2,1-12

12.februar

Holmsbu

 

Såmannssøndag

 

Jes.55,8-13; Heb.4,12-13

Lukas 8,4-15

19.februar

Filtvet

Kristi forkl.dag

5.Mos.18,15-18; Åp.1,9-18; Matteus 17,1-9

19.februar

Hurum

 

Kristi forkl.dag

 

5.Mos.18,15-18; Åp.1,9-18; Matteus 17,1-9

26.februar

Kongsdelene

 

Fastelavnssøndag

 

Høys 8,6–7

 1 Kor 13,1–7 Johannes 17,20-26

 

 

 

 

5.mars

Filtvet

 

1.s. i fastetiden

 

1.Mos.2,8-9; +3,1-8; Jak.1,12-16;

Matteus 4,1-11

12.mars

Kongsdelene

 

2.s. i fastetiden

 

1.Mos.32,24-30;

Jak.1,2-8

Matt. 15,21-28

12.mars

Holmsbu

 

2.s. i fastetiden

 

1.Mos.32,24-30;

Jak.1,2-8

Matt. 15,21-28

 

 

 

 

19.mars

Hurum

 

3.s. i fastetiden

 

1.Sam.18,6-14; Ef.5,1-2+8-11

Lukas 11,14-28

26.mars

Kongsdelene

 

Maria budskapsdag

 

Jes.7,10-14

Gal.4,4-7

Lukas 1,26-38

2.april

Filtvet

 

4.s.i fastetiden

 

1.Mos.22,1-14

Heb.4,14-16

Joh.11,45-53

9.april

Filtvet

 

Palmesøndag

 

2.Mos.12,21-28; Ef.2,12-18; Johannes 12,12-24

13.april kl.18

Tofte m.hus

 

Skjærtorsdag

 

1.Mos.12,1.3-8+11-14; 1.Kor.5,6b-8; Matteus 26,17-30

14.april

Hurum

Langfredag

Lukas 22,39-23,46

16.april

Kongsdelene

 

Påskedag

 

Sal.118,14-24

1.Kor.15,1-11

Lukas 24,1-9

17.april

Holmsbu

2.påskedag

Jona 2,1-11

Apg.13,32-25

Lukas 24,13-35

23.april

Kongsdelene

 

2.s. i påsketiden

 

Jes.43,10-13

1.Kor.15,12-21

Johannes 21,1-14

23.april

Hurum

 

2.s. i påsketiden

 

Jes.43,10-13

1.Kor.15,12-21

Johannes 21,1-14

30.april

Filtvet

 

3.s. i påsketiden

 

Esek.34,11-16

1.Pet.2,20-25

Johannes 10,11-18

 

 

 

 

7.mai

Hurum

 

4.s. i påsketiden

 

Jes.54,7-10

Fil.3,12-14

Johannes 16,16-22

7.mai

Kongsdelene

 

4.s. i påsketiden

 

Jes.54,7-10

Fil.3,12-14

Johannes 16,16-22

14.mai

Filtvet

 

5.s. i påsketiden

 

Hos.14,5-9

Rom.11,13-20

Johannes 15,1-8

17.mai

Holmsbu
ukjent kl.slett

 

Grunnlovsdagen

 

Salme 127,1-3

Apg.17,22-25

Lukas 1,50-53

17.mai

Hurum
ukjent kl.slett

 

Grunnlovsdagen

 

Salme 127,1-3

Apg.17,22-25

Lukas 1,50-53

21.mai

Kongsdelene

 

6.s. i påsketiden

 

Jer.29,10-14

1.Joh.5,13-15

Lukas 18,1-8

25.mai

Rødtangen

Kristi himmelfart

Sal.110,1-3

Ef.4,7-10

Markus 16,19-20

28.mai

Verket

 

Søndag før pinse

 

Hag.2,3-9

1.Pet.4,7-11

Johannes 15,26-27

4.juni

Kongsdelene

 

Pinsedag

 

1.Mos.2,4-9

Apg.2,1-11

Johannes 20,19-23

5.juni

Holmsbu

 

2.pinsedag

 

Joel 3,1-2

Apg.10,34-48

Johannes 16,5-11

11.juni

Kongsdelene

 

Treenighetssøndag

 

5.Mos.6,4-9

1.Pet.2,4-10

Matteus 28,16-20

11.juni

Filtvet

 

Treenighetssøndag

 

5.Mos.6,4-9

1.Pet.2,4-10

Matteus 28,16-20

18.juni

Hurum

 

2.s. i treenighetst.

 

2.Mos.14,15-22

Tit.3,4-7

Matteus 3,11-12

25.juni

Rødtangen

 

3.s. i treenighetst.

 

Jes.25,6-9

Åp.19,5-9

Lukas 14,15-24

2.juli

Kongsdelene

 

4.s. i treenighetst.

 

1.Mos.25,27-34

1,Kor.9,24-27

Markus 10,17-27

9.juli

Filtvet

 

5.s. i treenighetst.

 

Jer.23,16-24

1.Joh.4,1-6

Matteus 7,15-21

16.juli

Holmsbu

 

6.s. i treenighetst.

 

1.Mos.12,1-4

Rom.1,1-7

Lukas 5,1-11

23.juli

Hurum

 

7.s. i treenighetst.

 

1.Mos.16,1-13

1.Joh.4,7-10

Lukas 15,1-10

 

 

 

 

30.juli kl.18

Gudstjeneste og konsert Holmsbu

 

8.s. i treenighetst.

 

2.Mos.32,1-4+30-35

1.Joh.2,15-17

Matt. 6,19-24

6.august

Rødtangen

 

9.s. i treenighetst.

 

Hos.6,1-3

Rom.8,31-39

Matt.11,28-30

13.august

Stikkvannshytta

 

10.s. i treenighetst.

 

Sal.32,1-11

1.Pet.3,8-13

Luk.5,27-32

20.august

Hurum

 

11.s. i treenighetst.

 

Jes.64,6b-65,2

Rom.9,2-5+10,1-4

Matt.23,37-39

20.august

Filtvet

 

11.s. i treenighetst.

 

Jes.64,6b-65,2

Rom.9,2-5+10,1-4

Matt.23,37-39

 

Kalender

Kontakt oss

Hurum kirkelige fellesråd
Hurum kirkekontor
Telefontid: 9.00 - 13.00
mandag - fredag


  Postboks 14, 3431 Spikkestad


 31 29 29 60


  Send e-post


 

18. oktober 2017 | Logg inn | Alle rettigheter 2012 Agrando AS Powered by Agrando