Hurum kirkelige fellesråd > Om oss
Om oss

Informasjon

Kongsdelene menighetsråd    Les mer...

Møtereferater, Søndre Hurum menighet

   Les mer...

Råd og utvalg

Fellesrådet - hva er det?    Les mer...

Møteprotokoller for Hurum kirkelige fellesråd

   Les mer...

Møtetereferater, Nordre Hurum menighetsråd

   Les mer...

Menighetsbladet

Les vår siste utgave av menighetsbladet her    Les mer...

Trenger du skyss til kirken?

   Les mer...

"Kunstnerkirken i Holmsbu"

KJØP BOKA    Les mer...