Dåpsregistrering

Dåpsregistrering på nett er for tiden deaktivert pga. overgang til ny teknisk plattform. Vennligst kontakt kirkekontoret (tlf. 31292800 eller e-post post@kirken-hurum.no) for forespørsel og registrering.